Dưới đây là bản “Từ chối trách nhiệm” của website ndasignal.com:

  1. Thông tin được cung cấp trên website này là chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên website này là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện tại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trên website này.
  2. Ndasignal.com không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư hay các dịch vụ tư vấn đầu tư nào. Người dùng nên tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính hoặc các cơ quan quản lý tài chính.
  3. Ndasignal.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này.
  4. Ndasignal.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung của các trang web bên ngoài mà được liên kết đến từ website của chúng tôi. Việc liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ mang tính chất tham khảo và không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này.
  5. Chúng tôi không đảm bảo rằng website ndasignal.com sẽ luôn hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc virus. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website này.
  6. Nội dung trên website này được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không được sự cho phép của chúng tôi.
  1. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của bản “Từ chối trách nhiệm” này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc sử dụng website của chúng tôi sau khi đã thay đổi có nghĩa là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.
  2. Việc sử dụng website ndasignal.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản trong bản “Từ chối trách nhiệm” này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về bản “Từ chối trách nhiệm” này hoặc về việc sử dụng website ndasignal.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.